Kaasmuseum Bodegraven Privacy Reglement

Kaasmuseum Bodegraven hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Identiteit Kaasmuseum Bodegraven

Kaasmuseum Bodegraven is gevestigd te Bodegraven(Nederland) op: Julianastraat 4, 2411 CV Bodegraven.

2. Aanmelding met persoonsgegevens

Er zijn twee manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt aanmelden: via ons contactformulier en via ons reserveringsformulier.

3. Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Kaasmuseum Bodegraven daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

4. Automatisch gegenereerde informatie

Kaasmuseum Bodegraven verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Kaasmuseum Bodegraven website.

5. Doeleinden

Kaasmuseum Bodegraven verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
•ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen (Google Analytics);

6. Gebruik door Kaasmuseum Bodegraven

Kaasmuseum Bodegraven gebruikt de automatisch gegenereerde informatie alleen voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken (Google Analytics).
De persoonsgegevens die door gebruikers worden opgegeven in het contactformulier en/of reserveringsformulier worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen over het betreffende bericht.

7. Gebruik door derden

De persoonsgegevens worden door Kaasmuseum Bodegraven niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

8. Klikgedrag en Cookies

Alle gegevens van het klikgedrag worden uitsluitend gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek via Google Anaylitics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies, Kaasmuseum Bodegraven heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd voor anonimiteit, 'gegevens delen' binnen Google Analytics staat uit en Kaasmuseum Bodegraven maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics op haar website.

De website van Kaasmuseum Bodegraven maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies voor beheerders van de website. Dit wordt gedaan om hun instellingen te behouden zodat het gebruik van de website wordt vergemakkelijkt.

9. Beveiliging

Kaasmuseum Bodegraven heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Bewaren van gegevens

Alle persoonsgegevens die via het contactformulier en/of reserveringsformulier op Kaasmuseum.org worden ingevuld, blijven maximaal 30 dagen bewaard in de database en worden daarna automatisch verwijderd.

11. Links naar andere websites

De website van Kaasmuseum Bodegraven kan (hyper)links (waaronder in banners) bevatten waarmee u de website van Kaasmuseum Bodegraven verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. Kaasmuseum Bodegraven heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op deze websites van derden is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Kaasmuseum Bodegraven zijn verkregen. Kaasmuseum Bodegraven accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

12. Google Analytics

Kaasmuseum Bodegraven maakt gebruik van de diensten van Google Analytics.
Privacy Beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

13.Wijzigingen Privacy Reglement

Kaasmuseum Bodegraven behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Kaasmuseum Bodegraven uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt Kaasmuseum Bodegraven dit op haar website.

14. Vragen en/of bezwaar gebruik persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over het privacy beleid van Kaasmuseum Bodegraven of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief sturen naar Kaasmuseum Bodegraven,  Julianastraat 4, 2411 CV Bodegraven. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens Kaasmuseum Bodegraven over u heeft vastgelegd of als u persoonsgegevens wilt wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief sturen naar Kaasmuseum Bodegraven, Julianastraat 4, 2411 CV Bodegraven.